Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 00727148
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Київзооветпостач"
Дата, на яку складено інформацію: 20.08.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися