Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  05.03.2020 14:11:01
Дата здійснення дії: 05.03.2020
Вид інформації:  Спростування
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Київзооветпостач"
Код за ЄДРПОУ:  00727148
Текст повідомлення: 

ПрАТ «Київзооветпостач»  повідомляє про спростування регулярної річної інформації емітента цінних паперів за 2019 рік, що розміщена 04.03.2020 року  у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на сайті https://stockmarket.gov.ua/, у зв’язку з допущенням технічної помилки не вписано на титульному аркуші дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію.

Виправлена річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік розміщена 05.03.2020 року.