Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 05.04.2011
Дата публікації 06.04.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Київзооветпостач"
Юридична адреса* м. Київ, вул. Васильківська,16 03040
Керівник* Гришко Михайло Гордійович - Голова правління. Тел: 0442573354
E-mail* tvsmolyar@voliacable.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Згідно з рішенням загальних зборів від 05.04.11р. Шарабуряк Юрій Васильович звільнений з посади члена наглядової ради за власним бажанням. Термін перебування на посаді – 10 років. Володіє часткою в статутному капіталі – 0,32163%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Згідно з рішенням загальних зборів від 05.04.11р. Гасратов Акіф Вагіф огли призначений на посаду члена наглядової ради терміном на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі – 0,24575%. Попередні посади – директор, голова правління ВАТ "Плахтянський ДЗВП". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Згідно з рішенням загальних зборів від 05.04.11р. Драга Василь Миколайович звільнений з посади голови ревізійної комісії за власним бажанням. Термін перебування на посаді – 10 років. Володіє часткою в статутному капіталі – 0,15745%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Згідно з рішенням загальних зборів від 05.04.11р. Ніколайчук Любов Вікторівна звільнена з посади члена ревізійної комісії за власним бажанням. Термін перебування на посаді – 5 років. Володіє часткою в статутному капіталі – 4,65735%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Згідно з рішенням загальних зборів від 05.04.11р. Ніколайчук Любов Вікторівна призначена на посаду голови ревізійної комісії терміном на 5 років. Володіє часткою в статутному капіталі – 4,65735%. Попередні посади – голова правління ВАТ "ВНП" "Укрзооветпромпостач", член ревізійної комісії ВАТ "Київзооветпостач". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Згідно з рішенням загальних зборів від 05.04.11р. Каблукова Тетяна Кирилівна призначена на посаду члена ревізійної комісії терміном на 5 років. Володіє часткою в статутному капіталі – 0,12934%. Попередні посади – зав. відділу ПП "Віталфарма", заступник голови правління ВАТ "Київзооветпостач". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Згідно з рішенням загальних зборів від 05.04.11р. Косенкова Ольга Анатоліївна звільнена з посади члена правління за власним бажанням. Термін перебування на посаді – 6 років. Часткою в статутному капіталі не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Згідно з рішенням загальних зборів від 05.04.11р. Коваль Наталія Василівна призначена на посаду члена правління терміном на 5 років. Часткою в статутному капіталі не володіє. Попередні посади – бухгалтер ТОВ "Вінеко", головний бухгалтер ВАТ "Київзооветпостач". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Гришко Михайло Гордійович