Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 15.02.2010
Дата публікації 16.02.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Київзооветпостач"
Юридична адреса* м. Київ, вул. Васильківська,16 03040
Керівник* Гришко Михайло Гордійович - Голова правління. Тел: 0442573354
E-mail* tvsmolyar@voliacable.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Згідно з Наказом Голови правління №1-КЗ від 15.02.10р. Косенкова Ольга Анатоліївна, паспорт серії СО №294670, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 14.12.99р. звільнена з посади головного бухгалтера в зв’язку з закінченням контракту. Термін перебування на посаді – 8 років. Часткою в статутному капіталі не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Згідно з Наказом Голови правління №2-КП від 15.02.10р. Коваль Наталія Василівна, паспорт серії СМ № 967768, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 03.12.09р. призначена на посаду головного бухгалтера на невизначений термін. Попередні посади – бухгалтер ВАТ «Київзооветпостач», бухгалтер ТОВ «Вінеко». Часткою в статутному капіталі не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Гришко Михайло Гордійович