Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


17.07.2003

Постанова № 424-КИ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 424-КИ

м. Київ

2003-07-17

Я, Уповноважена особа Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку, Начальник Управління Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку в місті Києві та Київській області Кучер Олег Валеріанович, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Київзооветпостач", місцезнаходження: вул. Васильківська, 16, м. Київ, 03040, ЄДРПОУ 00727148, р/р 26006301255290 в філії Московського відділення ПІБ м. Києва, МФО 322175, тел./ф. 258-52-31,

ВСТАНОВИВ:

відповідно до Акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 04 липня 2003 року №423-КИ, складеного начальником відділу правозастосування Управління ДКЦПФР в місті Києві та Київській області Кузьменко Л.В., встановлено факт порушення ВАТ "Київзооветпостач" п. 10 ст. 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", пов'язаний з невиконанням розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 24.09.2002 року №683-КИ, термін виконання якого закінчився 24.10.2002 року. Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 24.09.2002 року №683-КИ було винесено стосовно порушення вимог Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій, затвердженого Рішенням ДКЦПФР від 17.01.00 р. №3, стосовно недоліків в річному звіті за 2000 рік (№806 р. від 28.04.01 p.), а саме: - невірно вказана контрольна сума звіту на титульному аркуші та на супровідному листі; в інформації про фінансово-господарську діяльність, що публікується, відсутні дані про номер реєстру аудитора та неповні дані за попередній період; невірно вказана в основних відомостях про емітента відомості щодо входження емітента до будь-яких об'єднань підприємств; в основних відомостях про емітента не співпадають дані в інформації про власників іменних цінних паперів емітента, та в інформації про посадових осіб емітента неповні дані; в основних відомостях про емітента невірно вказана інформація про загальні збори акціонерів; в відомостях про цінні папери емітента відсутня примітка до відомостей; в описі бізнесу відсутня інформація про основну продукцію, що виробляє (послуги, що надає) емітент та інформація про розподіл споживачів за регіонами України та зовнішніх; в інформації про майновий стан невірно вказана інформацію про зобов'язання емітента; в звіті про рух грошових коштів та в звіті про фінансові результати, завірені аудитором, відсутні дані за попередній період; в звіті про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів неповні дані про випуск та розміщення емітентом цінних паперів, відсутні дані про обіг цінних паперів; форми №1 та №3 завірені аудитором не співпадають з цими з формами в річному звіті емітента; публікація не відповідає вимогам Комісії; помилки в електронній формі. На виконання Розпорядження товариство надало електронну форму та друковану копію із електронної форми річного звіту з виправленнями (лист від 18.10.2002 року вх. №498 р). В інформації про посадових осіб емітента неповні дані; в основних відомостях про емітента невірно вказана інформація про загальні збори акціонерів; в інформації про майновий стан невірно вказана інформація про зобов'язання емітента; в звіті про рух грошових коштів та в звіті про фінансові результати, завірені аудитором, відсутні дані за попередній період; публікація не відповідає вимогам Комісії; помилка в електронній формі, що свідчить про невиконання Розпорядження. При складанні Акту про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Київзооветпостач" був присутній представник юридичної особи - Косенкова О.А. ___) , яка діяла на підставі довіреності від 17 липня 2003 року серії ЯЕП №597445. Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Київзооветпостач" відбувся за участю представника юридичної особи - Косенкової О. А. ___) , яка діяла на підставі довіреності від 17 липня 2003 року серії ЯЕП №597407 та представників Управління Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку в місті Києві та Київській області - першого заступника начальника Управління - Гаюка З.В. та начальника відділу правозастосування - Кузьменко Л.В. До розгляду справи ВАТ "Київзооветпостач" письмових пояснень та заперечень не надавало. Відповідно до службової записки (вх. №380/21 від 17.07.2003 року) Начальника відділу звітності ВАТ - Болтичевої Л.В. річний звіт за 2000 рік ВАТ "Київзооветпостач" станом на 17.07.2003 року не прийнятий. Враховуючи наведене та керуючись п. 14 ст. 8, ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", та п. 8.4, 18.4 "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених Наказом ДКЦПФР від 09.01.97 р. №2 (у редакції Рішення ДКЦПФР від 13.02.2001 р. №27) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.03.2001 р. за №243/5434,

ПОСТАНОВИВ:

1. За ухилення від виконання Розпорядження накласти на ВАТ "Київзооветпостач" штраф у розмірі 80 (вісімдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 2. Винести ВАТ "Київзооветпостач" розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери. 3. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в управлінні Державного казначейства за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 23030300, символ банку 101, протягом 15 днів з моменту отримання цієї Постанови. Копію платіжного документу направити до Управління ДКЦПФР в місті Києві та Київській області. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду (господарського суду) у встановленому чинним законодавством порядку.